Vítejte na stránkách


RADIOSONO

Co je ultrazvukové vyšetření (UZ)

(též je uváděno ultrasonografické vyšetření (US) či ultrasonotomografie)

Vyšetření diagnostickým ultrazvukem je umožněno schopností průniku UZ vln tkáněmi, odrazu od jejich struktur a možností zachycení těchto odrazů - ozvěn, ech. Odražené vlny jsou zachycovány a za pomocí počítače zpracovány v hodnotitelný obraz 2D i 3D obraz. V diagnostice jsou využívány frekvence od 2 do 10-15 MHz. Vyšetření nijak nezatěžuje pacienta zářením. Je rychlé s možností jej bez omezení opakovat. Je jím možno vyšetřit většinu tělesných orgánů a tkání s výjimkou těch, které obsahují vzduch (žaludek, střevo) a neprochází také kostí. Na našem oddělení provádíme vyšetření krku k objasnění velikosti a struktury štítné žlázy, uzlin a slinných žláz.. Dále vyšetřujeme orgány dutiny břišní - játra, slinivku, slezinu, žlučník a žlučové cesty, ledviny a močové cesty, močový měchýř, prostatu u mužů, dělohu a vaječníky u žen. Vyšetřením lze zjistit přítomnost volné tekutiny v dutině břišní. Do jisté miry lze i posoudit změny šíře stěny a průsvitu kliček tenkého a tlustého střeva. U mužů provádíme také vyšetření šourku (skrota) za účelem posouzení velikosti a charakteru varlat, nadvarlat, možný výskyt volné tekutiny či změn na cévních strukturách. Pomocí speciální Dopplerovské metody je možné vyšetřovat žilní a tepenný systém končetin a krku za účelem odhalení trombů, zánětů či uzávěrů. Vyšetření prsní žlázy představuje jednak šetrné screeningové vyšetření pro vyhledávání zánětlivých a nádorových procesů, jednak umožňuje sledování pacientek po operacích prsů či regionálních uzlin.