Vítejte na stránkách


RADIOSONO

 

 

Co je rentgenové vyšetření (RTG)

Rtg vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Pracuje s ionizačním zářením, které má schopnost procházet hmotou. Tuto vlastnost objevil v roce 1895 Wilhelm Konrad Roentgen, který dal svůj objev volně k dispozici. Umožnil tak v medicíně rozvoj nejrůznějších vyšetřovacích metod včetně těch, které využívají k diagnostice kontrastní látky k vyšetření dutinových orgánů a cévního systému. Rtg záření (elektromagnetické vlny o velmi krátké vlnové délce) vzniká v rentgence a po průchodu hmotou (pacientem) je zachycováno úměrně tloušťce a hustotě prozařované hmoty. Tyto rozdíly je možné zviditelnit na filmu či monitoru.Dlouhodobé působení rtg záření požkozuje tkáně. Při běžných vyšetřeních k významné zátěži pacienta nedochází. Každé rtg pracoviště, naše nevyjímaje, se musí řídit přísnými předpisy, musí být monitorováno akreditovaným pracovištěm a je pravidelně kontrolováno Úřadem pro jadernou bezpečnost.Klasická rtg vyšetření celého skeletu (pro chirurgii, neurologii, ortopedii) a nitrohrudních orgánů či prosté snímky břicha (interní obory, urologie) jsou prováděna bez jakékoliv přípravy či objednání.

Jak vypadá vlastní RTG vyšetření

U klasických snímků skeletu a nitrohrudních orgánů vyšetřující rtg laborantka vysvětlí polohu a určí, kterou část oděvu je třeba odložit.Následuje výzva k pohybovému klidu, či zadržení dechu. Ani opakovaná vyšetření (např. u zlomenin po repozicích či na základě požadavku lékaře) nejsou nebezpečná a nepřesahují hodnoty záření z přírodního pozadí, kterému je vystaven každý člověk.