Vítejte na stránkách


RADIOSONO

ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

MUDR. BORIS PÍCHA

Po absolvování lékařské fakulty UK v Hradci Králové a promoci v r. 1974 práce útvarového lékaře v Hranicích na Moravě, od r. 1978 pak již jako sekundární lékař na Radiodiagnostickém odd. VN Brno. Od r. 1981 ve funkci primáře až do konce r. 1992, kdy ukončen závazek vůči armádě. Od ledna 1993 primář rtg odd. v nemocnici Tišnov. Po výběrovém řízení (1998) odchod do privátní sféry a pronájem rtg pracoviště v Kuřimi.


Odborné vzdělání:

Atestace z vnitřního lékařství (1978), atestace z radiodiadnostiky I. st. (1981) a II. st. (1983). Získání odborné způsobilosti ČLK pro obor radiodiagnostika (1998). Samozřejmostí jsou absolvované odborné semináře, kurzy a stáže jak na pracovištích ČR (FN USA Brno, FDN Brno, ÚVN a IKEM Praha), tak v zahraničí (Všeobecná nemocnice Wien, RDG klinika Erlangen) a účast v systému celoživotního vzdělávání lékařů.

 

Rtg laborantky:

Jitka Kazdová (atestace 1993)

Jana Huláková (atestace 2001)