Vítejte na webu

radiologa

MUDr. Borise Píchy

Co je rentgenové vyšetření (RTG)

Rtg vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Pracuje s ionizačním zářením, které má schopnost procházet hmotou. Na tuto schopnost přišel v roce 1895 Wilhelm Konrad Roentgen, který dal svůj objev volně k dispozici a umožnil tak v medicíně rozvoj nejrůznějších vyšetřovacích metod včetně těch, které využívají k diagnostice kontrastní látky k vyšetření dutinových orgánů a cévního systému. Rtg záření (elektromagnetické vlny o velmi krátké vlnové délce) vzniká v rentgence a po průchodu hmotou (pacientem) je zachycováno úměrně tloušťce a hustotě prozařované hmoty. Tyto rozdíly je možné zviditelnit na filmu či monitoru. Dlouhodobé působení rtg záření požkozuje tkáně, ovšem při běžných vyšetřeních k významné zátěži pacienta nedochází. Každé rtg pracoviště, naše nevyjímaje, se musí řídit přísnými předpisy, musí být monitorováno akreditovaným pracovištěm a je kontrolováno Úřadem pro jadernou bezpečnost. Klasická rtg vyšetření celého skeletu (pro chirurgii, neurologii, ortopedii) a nitrohrudních orgánů či prosté snímky břicha (interní obory, urologie) jsou prováděna bez jakékoliv přípravy či objednání a na základě doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty.

Více informací o RTG vyšetření